Preventívna údržba

Riadenie preventívnej údržby nikdy nebolo také jednoduché.

  • Plánujte opakované aj jednorazové prehliadky.
  • Využite integrovanú databázu legislatívnych predpisov alebo definujte vlastné pravidlá podľa vašich interných predpisov.
  • Riaďte prácu technikov, úlohy údržby, vyhodnocujte plnenie noriem a ukladajte revízne správy.
Preventívna údržba
Náš revolučný systém sa vyzná predpisoch za vás

Automatické plánovanie prehliadok

Pridajte zariadenie, určite jeho typ a OLIFY vám automaticky navrhne optimálny plán údržby a prehliadok v súlade s platnými predpismi. Jednoduchšie to už byť nemôže.

Dajte zbohom nutnosti ručnej tvorby plánov prehliadok, ktorá je časovo aj odborne náročná, náchylná na chyby a vyžaduje ručné aktualizácie. Náš systém je šikovný a na základe integrovanej databázy predpisov a typov zariadení pre vás dokáže automaticky navrhnúť optimálny plán údržby, ktorý navyše šetrí vás čas aj náklady.

Inteligentnejšie plánovanie

Inteligentnejšie plánovanie

Integrovanými predpismi výhody OLIFY nekončia. Chytrý plánovač vie strážiť súbehy rôznych typov prehliadok, odporučiť zlúčenie prehliadok pre viac zariadení, posúdiť vplyvy prostredia a pritom optimalizovať vyťaženie vašich technikov.

Certifikovaná databáza predpisov

Certifikovaná databáza predpisov

Nevytvárajte a neaktualizujte ručne plány údržby, aby ste boli v súlade s predpismi - náš systém to urobí za vás, kedykoľvek dôjde k aktualizácii predpisov. Naša databáza je vždy aktuálna a overená partnerskou certifikačnou autoritou (dostupné vo vybraných krajinách).

Vlastné plány údržby

Vlastné plány údržby

Definujte vlastné pravidlá údržby zariadenia a naplánujte opakujúce sa prehliadky podľa časových periód, hodnôt senzorov či ručných odpočtov meradiel.

Checklisty údržby

Checklisty údržby

Pripojte kontrolné zoznamy k pravidelným prehliadkam, aby vaši technici presne vedeli, aké kroky vykonať pri vykonávaní akejkoľvek rutinnej kontroly. Štandardizované pracovné postupy, otázky s viacerými možnosťami, fotografie či ručné odpočty hodnôt - všetko čo potrebujete pre zefektívnenie vašich rutinných činností údržby a upratovania.

Revízne správy a protokoly

Revízne správy a protokoly

Prehľadne ukladajte revízne správy a protokoly (v PDF alebo iných formátoch) ku všetkým dokončeným prehliadkam. Dajte zbohom papierovým šanónom a buďte schopní okamžite nájsť správu pre akúkoľvek prehliadku či zariadenie!

Riadenie práce technikov

Riadenie práce technikov

Nadefinujte tímy a pravidlá (SLA) priraďovania zodpovedných užívateľov k úlohám pravidelnej údržby a systém za vás bude automaticky riadiť čas vašich technikov sám, či využite prehľadného Gannt plánovača s kalendárom a plánujte ich čas ručne.

Prečo je OLIFY lepšia ako evidencia prehliadok a revízií v Exceli?

  • S Excelom ľahko zabudnete naplánovať prehliadku. OLIFY dohliadne, že všetky vaše zariadenia majú platné prehliadky podľa noriem..
  • Vyznať sa vo veľkom množstve súborov revíznych správ a protokolov na disku je ťažké a ľahko nejakú stratíte. S OLIFY budú vaše cenné dáta v bezpečí a vy budete mať vždy rýchly prístup k správam z prehliadok pre akékoľvek zariadenie aj v prípade náhlej kontroly úradov.
  • Plány údržby vytvorené v Exceli sú často znalostne viazané na ich pôvodných autorov a prevádzka vašej údržby môže byť ľahko ohrozená v prípade rýchleho rastu či personálnych zmien. Zavedením OLIFY zvýšite transparentnosť postupov údržby a umožníte rýchle zaškolenie nových ľudí.
Posuňte riadenie vašej údržby na novú úroveň

Pozrite sa, ako prechod z Excel tabuliek či zastaraných CAFM systémov na OLIFY pomôže rásť vášmu biznisu.