BIM & CAD

Lokalizujte zariadenia, technológie budovy, priestory a konštrukčné prvky pomocou plne interaktívnych 3D BIM modelov a automaticky generovaných či importovaných 2D CAD (DWG) pôdorysov.

Pripojte vaše zariadenie k štruktúrovanému modelu budovy a zobrazte si ich podrobné dáta z naimportovaných IFC súborov.

Preventívna údržba
Preventívna údržba
Preventívna údržba
Posuňte riadenie vašej údržby na novú úroveň

Pozrite sa, ako prechod z Excel tabuliek či zastaraných CAFM systémov na OLIFY pomôže rásť vášmu biznisu.