Riadenie požiadaviek údržby

Zefektívnite riadenie tímov údržby a komunikáciu so zadávateľmi požiadaviek.

  • Zadávajte a riešte požiadavky údržby či závady odkiaľkoľvek s našou mobilnou aplikáciou.
  • Automaticky priraďujte techniky a plánujte ich čas.
  • Okamžite zvýšte produktivitu svojich tímov údržby.
Požiadavky & úlohy
Zjednodušte komunikáciu

Zjednodušte komunikáciu

Zadávajte požiadavky údržby z webu či z mobilu, aj keď ste práve v teréne. Nahrajte fotografie, určite zariadenie a umiestnenie, pridávajte komentáre.

Workflow požiadavky

Workflow požiadavky

Určite vlastný workflow pre rôzne typy požiadaviek a role užívateľov a jednoducho implementujte procesy ako je schvaľovanie požiadaviek, eskalácia a iné.

Sledujte čas & náklady

Sledujte čas & náklady

Sledujte náklady a čas, ktorý strávia vaši pracovníci na úlohách údržby. Vytvárajte reporty a predikujte budúce náklady.

Automatické priraďovanie práce

Automatické priraďovanie práce

Nadefinujte pravidlá či SLA pre priraďovanie zodpovedných tímov a užívateľov k požiadavkám údržby a systém za vás bude automaticky riadiť čas vašich technikov sám, či využite prehľadného Gannt plánovača s kalendárom a plánujte ich čas ručne.

Prečo by som si mal zaobstarať systém na riadenie požiadaviek údržby?

  • Zjednodušenie komunikáciu medzi zadávateľmi požiadaviek a tímami údržby.
  • Zníženie času potrebný na vyriešenie incidentov.
  • Minimalizácia času odstávok zariadenia.
  • Úspora nákladov na údržbu vďaka reportovaniu produktivity technikov a dodávateľov.
Posuňte riadenie vašej údržby na novú úroveň

Pozrite sa, ako prechod z Excel tabuliek či zastaraných CAFM systémov na OLIFY pomôže rásť vášmu biznisu.