Zistite, ako úspešné spoločnosti transformujú svoje procesy údržby & facility manažmentu pomocou CAFM, CMMS a EAM riešení OLIFY.

Dôverujú nám tí najlepší
Ako Vám OLIFY pomôže zlepšiť riadenie údržby a facility manažment?
Revolučne ľahké plánovanie údržby

Preventivní údržba

Pridajte zariadenie, určite jeho typ a OLIFY vám okamžite navrhne optimálny plán údržby a prehliadok v súlade s platnými predpismi. Jednoduchšie to už byť nemôže.

Predpisy a vyhlášky sú komplikované – nechajte systém, aby sa v nich vyznal za vás. Náš systém má vždy aktuálnu databázu platných predpisov, ktorej presnosť je garantovaná partnerskou certifikačnou autoritou.

Efektívnejšie riadenie tímov údržby

Požiadavky & úlohy

Zadávajte a riešte požiadavky údržby s našou mobilnou aplikáciou, nech už ste kdekoľvek.

Zjednodušte komunikáciu medzi zadávateľmi požiadaviek a tímami údržby a pridávajte fotografie a komentáre a dostávajte notifikácie, keď sú požiadavky dokončené. Sledujte strávený čas a náklady.

Požiadavky & úlohy
Prediktívna údržba

Monitoring pre (I)IoT & SCADA

Pripojte svoje zariadenia pomocou (I)IoT a SCADA technológií a monitorujte teplotu, vlhkosť, rýchlosť či akékoľvek iné ďalšie hodnoty zo senzorov v reálnom čase.

Zaznamenávajte a vyhodnocujte historické dáta senzorov a predikujte budúce závady. Nastavte akcie, ktoré vás upozornia alebo vytvoria požiadavky údržby, keď hodnoty dosiahnu kritické hodnoty.

Výkresy a modely budov

BIM modely & CAD výkresy

Lokalizujte zariadenia, technológie budov a konštrukčné prvky pomocou plne interaktívnych 3D BIM modelov a generovaných či importovaných 2D CAD (DWG) pôdorysov.

Pripojte vaše zariadenie k štruktúrovanému modelu budovy a zobrazte si ich podrobné dáta z naimportovaných IFC súborov.

Business intelligence pre údržbu

Analyzujte & reportujte

Sledujte náklady na údržbu, automaticky predikujte rozpočet a kalkulujte náklady (TCO) na vlastnené zariadenia po celú dobu ich životného cyklu.

Využite metriky údržby na zníženie nákladov a maximalizáciu doby prevádzky zariadenia. Vyhodnocujte produktivitu práce technikov a metriky SLA pri službách poskytovaných vašimi dodávateľmi.

Analyzujte & reportujte
Objavte viac funkcií
Zariadenia a vybavenie

Zariadenia a vybavenie

Všetky zariadenia na dosah ruky. Prehliadky zariadenia, plnenie noriem, záruky, dokumenty, manuály a požiadavky údržby vždy dostupné na niekoľko kliknutí. Sledujte odstávky zariadenia, náklady na údržbu a predikujte budúce náklady na vlastníctvo.

Checklisty údržby

Checklisty údržby

Pripojte kontrolné zoznamy k pravidelným prehliadkam. Štandardizované pracovné postupy, otázky s viacerými možnosťami, odpovede s fotografiami či ručné odpočty hodnôt.

Nehnuteľností

Nehnuteľností

Prehľadne evidujte svoje nehnuteľnosti a detailné údaje (pasport) ku všetkým priestorom, ich použitie, výkresovú dokumentáciu, BIM vizualizácie a ďalšie.

Automatizácia & integrácia

Automatizácia & integrácia

Efektívne automatizácia vašich workflow s pomocou pár kliknutí - uzavretie požiadavky, volanie služby tretej strany, vyhodnotenie hodnôt senzorov. Podporujeme tiež ERP - vrátane SAP, Abra Gen & Flexi!

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Zadávajte požiadavky údržby, prehliadajte manuály zariadenia, vykonávajte checklisty a oveľa viac s našou optimalizovanou mobilnou aplikáciou, nech už ste kdekoľvek!

Posuňte riadenie vašej údržby na novú úroveň

Pozrite sa, ako prechod z Excel tabuliek či zastaraných CAFM systémov na OLIFY pomôže rásť vášmu biznisu.