Asset management a evidence majetku

Získajte prehľad nad fyzickým majetkom vo vašej firme.

  • Evidencia zariadení, vybavenia a nehnuteľnosti (pasport).
  • Priestory, BIM modely budov, výkresy podlažia.
  • Financie - analýzy nákladov na údržbu, TCO, odpisy a rozpočtovanie.
  • Dokumentácia, manuály, záručné informácie a ďalšie.
Podrobná evidencia majetku

Podrobná evidencia majetku

Získajte prístup k podrobným údajom (pasportu) všetkých zariadení, budov a vybavenia vrátane histórie zmien a majte vždy k dispozícii tie správne informácie pre riadenie vašej firmy.

  • Výrobcovia, modelové označenie, sériové a evidenčné čísla, umiestnenie, záručné informácie, zodpovedné osoby a mnohé ďalšie.
  • Voliteľné úrovne pohľadu - skupiny zariadení, systémy, zariadenia a komponenty.
  • Ľubovoľné užívateľom definované atribúty s podporou vyhľadávania.
Podrobná evidencia majetku

Prepojenie s BIM modelmi a CAD

  • Pripojte BIM modely alebo CAD výkresy a získajte okamžitý prístup k štruktúrovaným dátam budovy a zariadenia z modelu.
  • Lokalizujte technológie budovy, zariadenia, priestory a konštrukčné prvky vďaka trojrozmernému (3D) zobrazeniu BIM modelu.
  • Prechádzajte stromovú štruktúru objektov BIM modelu vrátane konštrukčných prvkov a zariadení budovy.
BIM zobrazenie
Dokumenty

Dokumenty

Uložte si ku všetkým zariadeniam dôležité dokumenty ako sú manuály, certifikáty, revízne správy a fotografie.

Financie

Financie

Sledujte všetky náklady spojené s vlastníctvom zariadení, ako sú náklady na údržbu, opravy, či výmeny diely, zaznamenávajte odpisy a vytvárajte predikcie budúcich nákladov na rozpočtovanie.


Ďalšie funkcie

Požiadavky údržby

Požiadavky údržby

Zefektívnite komunikáciu tímov údržby a evidujte všetky požiadavky údržby zariadenia na jednom mieste.

Viac »

Prehliadky

Prehliadky

Získajte prehľad nad tým, aké prehliadky sú plánované pre akékoľvek vaše zariadenie, a majte vždy prístup k histórii ich výsledkov.

Viac »

Posuňte riadenie vašej údržby na novú úroveň

Pozrite sa, ako prechod z Excel tabuliek či zastaraných CAFM systémov na OLIFY pomôže rásť vášmu biznisu.