Preventivní údržba

Řízení preventivní údržby nikdy nebylo tak snadné.

  • Plánujte opakované i jednorázové prohlídky.
  • Využijte integrovanou databázi legislativních předpisů nebo definujte vlastní pravidla dle vašich interních předpisů.
  • Řiďte práci techniků, úkoly údržby, vyhodnocujte plnění norem a ukládejte revizní zprávy.
Preventivní údržba
Náš revoluční systém se vyzná předpisech za vás

Automatické plánování prohlídek

Přidejte zařízení, určete jeho typ a OLIFY vám automaticky navrhne optimální plán údržby a prohlídek v souladu s platnými předpisy. Jednodušší to už být nemůže.

Dejte sbohem nutnosti ruční tvorby plánů prohlídek, která je časově i odborně náročná, náchylná na chyby a vyžaduje ruční aktualizace. Náš systém je chytrý a na základě integrované databáze předpisů a typů zařízení pro vás dokáže automaticky navrhnout optimální plán údržby, který navíc šetří vás čas i náklady.

Inteligentnější plánovač

Inteligentnější plánovač

Integrovanými předpisy výhody OLIFY nekončí. Inteligentní plánovač umí hlídat souběhy různých typů prohlídek, doporučit sloučení prohlídek pro více zařízení, posoudit vlivy prostředí a přitom optimalizovat vytížení vašich techniků.

Certifikovaná databáze předpisů

Certifikovaná databáze předpisů

Nevytvářejte a neaktualizujte ručně plány údržby, abyste byli v souladu s předpisy - náš systém to udělá za vás, kdykoli dojde k aktualizaci předpisů. Naše databáze je vždy aktuální a ověřená partnerskou certifikační autoritou (dostupné ve vybraných zemích).

Vlastní plány údržby

Vlastní plány údržby

Definujte vlastní pravidla údržby zařízení a naplánujte opakující se prohlídky dle časových period, hodnot senzorů či ručních odečtů měřidel.

Checklisty údržby

Checklisty údržby

Připojte kontrolní seznamy k pravidelným prohlídkám, aby vaši technici přesně věděli, jaké kroky provést při vykonávání jakékoli rutinní kontroly. Standardizované pracovní postupy, otázky s více možnostmi, fotografie či ruční odečty hodnot - vše co potřebujete pro zefektivnění vašich rutinních činností údržby a úklidu.

Revizní zprávy a protokoly

Revizní zprávy a protokoly

Přehledně ukládejte revizní zprávy a protokoly (v PDF nebo jiných formátech) ke všem dokončeným prohlídkám. Dejte sbohem papírovým šanonům a buďte schopni okamžitě nalézt zprávu pro jakoukoli prohlídku či zařízení!

Řízení práce techniků

Řízení práce techniků

Nadefinujte týmy a pravidla (SLA) přiřazování odpovědných uživatelů k úkolům pravidelné údržby a systém za vás bude automaticky řídit čas vašich techniků sám, či využijte přehledného Gannt plánovače s kalendářem a plánujte jejich čas ručně.

Proč je OLIFY lepší než evidence prohlídek a revizí v Excelu?

  • S Excelem snadno zapomenete naplánovat prohlídku. OLIFY ohlídá, že mají všechna vaše zařízení platné prohlídky dle norem..
  • Vyznat se ve velkém množství souborů revizních zpráv a protokolů na disku je obtížné a snadno nějakou ztratíte. S OLIFY budou vaše cenná data v bezpečí a vy budete mít vždy rychlý přístup ke zprávám z prohlídek pro jakékoli zařízení i v případě náhlé kontroly úřadů.
  • Plány údržby vytvořené v Excelu jsou často znalostně vázané na jejich původní autory a provoz vaší údržby může být snadno ohrožen v případě rychlého růstu či personálních změn. Zavedením OLIFY zvýšíte transparentnost postupů údržby a umožníte rychlé zaškolení nových lídí.
Posuňte řízení vaší údržby na novou úroveň

Podívejte se, jak přechod z Excel tabulek či zastaralých CAFM systémů na OLIFY pomůže růst vašemu businessu.