Asset management a evidence majetku

Získejte přehled nad fyzickým majetkem ve vaší firmě.

  • Evidence zařízení, vybavení a nemovitosti (pasport).
  • Prostory, BIM modely budov, výkresy podlaží.
  • Finance - analýzy nákladů na údržbu, TCO, odpisy a rozpočtování.
  • Dokumentace, manuály, záruční informace a další.
Podrobná evidence majetku

Podrobná evidence majetku

Získejte přístup k podrobným údajům (pasportu) všech zařízení, budov a vybavení včetně historie změn a mějte vždy k dispozici ty správné informace pro řízení vaší firmy.

  • Výrobci, modelové označení, sériová a evidenční čísla, umístění, záruční informace, odpovědné osoby a mnohé další.
  • Volitelné úrovně pohledu - skupiny zařízení, systémy, zařízení a komponenty.
  • Libovolné uživatelem definované atributy s podporou vyhledávání.
Podrobná evidence majetku

Propojení s BIM modely a CAD

  • Připojte BIM modely nebo CAD výkresy a získejte okamžitý přístup ke strukturovaným datům budovy a zařízení z modelu.
  • Lokalizujte technologie budovy, zařízení, prostory a konstrukční prvky díky trojrozměrnému (3D) zobrazení BIM modelu.
  • Procházejte stromovou strukturu objektů BIM modelu včetně konstrukčních prvků a zařízení budovy.
BIM zobrazení
Dokumenty

Dokumenty

Uložte si ke všem zařízením důležité dokumenty jako jsou manuály, certifikáty, revizní zprávy a fotografie.

Finance

Finance

Sledujte všechny náklady spojené s vlastnictvím zařízení, jako jsou náklady na údržbu, opravy, či výměny díly, zaznamenávejte odpisy a vytvářejte predikce budoucích nákladů pro rozpočtování.


Další funkce

Požadavky údržby

Požadavky údržby

Zefektivněte komunikaci týmů údržby a evidujte všechny požadavky údržby pro dané zařízení na jednom místě.

Více »

Prohlídky

Prohlídky

Získejte přehled nad tím, jaké prohlídky jsou plánovány pro jakékoli vaše zařízení, a mějte vždy přístup k historii jejich výsledků.

Více »

Posuňte řízení vaší údržby na novou úroveň

Podívejte se, jak přechod z Excel tabulek či zastaralých CAFM systémů na OLIFY pomůže růst vašemu businessu.