Novinky ve verzi OLIFY od 09.05.2022

new version

Právě jsme vydali novou verzi aplikace OLIFY. Co přibylo v této poslední aktualizaci? Zaměřili jsme se především na vylepšení automatického přiřazování pracovníků k úkolům a evidenci SLA pro vyhodnocování parametrů poskytovaných služeb.

Co je ve verzi nového

  • SLA – Evidence smluv a pravidel přiřazování.
  • Skupiny zařízení – zařízení lze nově přiřadit najednou do více skupin
  • Skupiny zařízení – nový typ skupiny zařízení: Skupina dle typu.
  • Tým – určení výchozího řešitele
  • Dashboard – v grafu Stav zařízení se nově zobrazuje stav zařízení Mimo provoz
  • Opravy drobných chyb
  • Optimalizace zobrazení na mobilních zařízeních

Evidence smluv o úrovni služeb (SLA)

Nově je v aplikaci možné evidovat jednotlivé smlouvy o úrovni služeb, tzv. SLA. K evidovaným smlouvám lze definovat tzv. SLA pravidla. SLA pravidlo umožňuje definovat časové atributy jako reakční dobu, dobu vyřešení a provozní dobu. Pro jednotlivé typy požadavků nebo prohlídek umožňuje aplikace nastavit automatické přiřazení k týmům údržby.

Posuňte řízení vaší údržby na novou úroveň

Podívejte se, jak přechod z Excel tabulek či zastaralých CAFM systémů na OLIFY pomůže růst vašemu businessu.