Rozdíly mezi CAFM, CMMS a EAM systémy

pracovník s tabletem s CAFM softwarem

Při výběru nového informačního systému pro podporu facility managementu a řízení údržby se můžeme setkat s různými zkratkami, kterými se tyto produkty označují. Co znamená CAFM, CMMS a EAM, jaké jsou mezi nimi rozdíly a které řešení je vhodné právě pro moji firmu?

CMMS

Prvním typem systému, na který často narazíme, je CMMS (Computerized Maintenance Management System), což volně přeloženo znamená "počítačový systém na řízení údržby". Systémy tohoto typu obvykle kladou hlavní důraz na funkce pro podporu preventivní, prediktivní či reaktivní údržby. Uveďme konkrétní příklad: ve chvíli, kdy se rozbije osvětlení v kanceláři, zaměstanec může pomocí CMMS systému nahlásit tuto závadu a požádat o opravu. Chytrý CMMS tento požadavek automaticky přiřadí odpovědnému technikovi a naplánuje mu úkol dle jeho pracovní času tak, aby byl využit efektivně. Technik poté v mobilní aplikaci potvrdí dokončení opravy.

Vedle toho modul preventivní údržby se stará o automatické plánování pravidelných kontroly elektroinstalace a dalších zařízení v objektu v objektu, které opět plánuje odpovědným technikům. Systém navíc eviduje historii všech provedených kontrol, prohlídek a revizí a umožňuje nám k nim přiládat výsledkové zprávy (PDF dokumenty, apod.) a zapisovat nalezené závady.

Pokročilejší CMMS systémy dokáží také pracovat se signály z IIoT senzorů a průmyslových SCADA systémů a zadávat požadavky technikům automaticky ještě dříve, než dojde k problému - například na základě naměřené teploty nebo opotřebení stroje (prediktivní údržba).

CAFM

CAFM (Computer-Aided Facility Management) systémy se více zaměřují na řízení provozu nemovitostí nebo pracovišť, jejich využití a podporu dalších procesů s tím spojených. Základem je obvykle evidence nemovitostí, jejich vybavení, zařízení a veškeré provozní dokumentace. Pokud máme k dispozici i grafické podklady, většina CAFM systémů umožní zobrazit si výkresy podlaží (CAD) či dokonce procházet trojrozměrné modely budov (BIM). Systém nám pomůže i s efektivním využitím spravovaných prostor, umožní jeho snažší plánování a sledování historie v čase.

Výhodné je propojení funkcí CAFM s CMMS, které pak technikům údržby dovoluje při plnění úkolů snadno lokalizovat jakékoli zařízení, sledovat historii jeho oprav a záruční doby či vyhledávat manuály.

EAM

Třetí často používanou zkratkou je Enteprise Asset Management. EAM obvykle rozšiřuje to, co nabízí CAFM systémy, o detailnější pohled na zařízení, nemovitosti a jiná aktiva během celého jejich životního cyklu. Ten může začínat již fází pořízení daného zařízení, funkčními a před-provozními zkouškami a nakonec po fázi běžného provozu zařízení (kdy provádíme jeho preventivní i reaktivní údržbu, měříme výkonost či sledujeme jiné parametry) končit úplným vyřazením zařízení. EAM systém je schopný zaznamenávat u zařízení všechny události, které nastaly během doby, kdy jsme jej evidovali - tedy všechny činosti údržby, opravy, prohlídky a dokumenty. Samozřejmostí je také možnost evidence kontaktních údajů dodavatelů, průvodní dokumentace a manuálů. Výsledkem takové evidence by mělo být také zobrazení v podobě provozního deníku dle požadavků legislativy. Poměrně běžnou funkcí je také možnost zapisovat náklady na pořízení a odpisy a sledovat náklady na údržbu, což umožňuje později vyhodnocovat různá KPI napříč celým portfoliem.

Facility managerům poskytuje kombinace EAM a CAFM ucelený pohled na stav všech budov a zařízení, umožňuje jim analyzovat náklady na jejich provoz a vlastnictví (pořízení, údržbu, odpisy atd.), měřit efektivitu techniků a dodávat další důležité podklady pro řízení jemu svěřených objektů.

Který systém je pro mě nejlepší?

Mnohá dnešní CAFM/CMMS/EAM řešení kombinují určité aspekty ze všech tří zmíněných typů softwaru a může se tedy zdát, že se hranice mezi nimi poněkud vytrácí. Některé organizace při implementaci softwaru mohou usoudit, že potřebují jen některé funkce, a že tedy komplexnější řešení je tedy pro ně zbytečné, nebo dokonce na obtíž (cena, náročnější implementace). Takový přístup ale má také své nevýhody - ochuzuje nás o užitečnou synergii funkcí a dat z CAFM, CMMS a EAM systémů a ne vždy dává dostatečný prostor kam dále růst s firmou. Implementace jednoúčelového nebo omezeného systému, kterému chybí ostatní důležité funkce, se může v konečném důsledku ukázat jako strategicky horší investice, neboť pozdější migrace na jiný systém nebo provoz a integrace druhého systému bývá často již velmi nákladná a časově náročná. I v takovém případě bývá tedy spíše vhodným přístupem postupná implementace jednotlivých částí softwaru, která bývá spojena i s postupnou změnou procesů jednotlivých oblasti ve firmě.

Posuňte řízení vaší údržby na novou úroveň

Podívejte se, jak přechod z Excel tabulek či zastaralých CAFM systémů na OLIFY pomůže růst vašemu businessu.