Novinky v aplikaci OLIFY od 01.12.2022

new version

Právě jsme vydali novou verze aplikace OLIFY. Přináší podstatná vylepšení, jako je provozní deník zařízení, vylepšené dashboardy, rychlejší BIM a nové reporty! Čtětě dále.

Co je ve verzi nového?

Provozní deník zařízení

Přidali jsme ucelený pohled na všechny záznamy týkající se jednotlivých zařízení.

 • Prohlídky, závady, opravy, změny v evidenci a další události zobrazené na časové ose.
 • Zobrazení ve formě provozního deníku zařízení dle legislativních požadavků.
 • Možnost zadat vlastní záznamy deníku, kategorizovat je dle typu a přiřadit k nim dokumenty, náklady, komentáře.

Dashboard

Výrazně jsme zdokonalili dashboardy aplikace. Ty fungují jako výchozí pohled, který uvidíte v aplikaci po přihlášení, a poskytují vám rychlý přehled o vašich prohlídkách, zařízeních, požadavích, či jiných datech.

 • Dashboardy nově umožňují vytvořit si vlastní rozložení prvků (widgetů) nástěnky.
 • Možnost uložit si více rozdílných nástěnek pro různé účely.
 • Přibyly nové prvky dashboardu, jako je Statistika lokalit.

Zařízení

 • Vyhledávání skupin zařízení dle QR kódu (dříve bylo možné QR kód přiřadit pouze k zařízení).
 • Požadavky práce lze nyní přiřazovat nejen k zařízením, ale i ke skupinám zařízení.
 • Přiřazení rozšiřujících atributů přímo z detailu zařízení, požadavku, budovy a jiných entit.
 • Rozšířený popisek u voleb typu zařízení (při editaci zařízení).
 • Pole Výrobce u zařízení je nyní textové pole.

Prohlídky

 • Přidány emailové a push notifikace na změny prohlídek (lze zapnout/vypnout v preferencích uživatele).
 • Možnost přidat událost do kalendáře z emailu notifikace.
 • Indikace průběhu přepočtení plánů prohlídek přímo v seznamu prohlídek i detailu zařízení.

Reporty

Jsou k dispozici nové reporty:

 • Report požadavků práce.
 • Přehled provedených kontrol za období.

BIM

 • Vylepšená kompatibilta s některými IFC soubory.
 • Rychlejší vykreslování modelů i na pomalejších počítačích.

Další změny a vylepšení

 • Hromadné změny dokumentů, drag & drop a stabilnější nahrávání velkých ZIP archivů vč. indikace.
 • Nový typ rozšiřujícího atributu Číselník s předdefinovanými hodnotami (výčtový typ).
 • Nová volba u filtru Uživatele - Aktuální uživatel.
 • Samostatný seznam všech prostorů napříč budovami, možnost importu z Excelu.
 • Tlačítko pro sdílení URL požadavku/zařízení/prohlídky/budovy.
 • Aplikace si pamatuje při přepínání mezi moduly poslední navštívenou stránku z každého modulu.
 • Další drobná vylepšení a opravy aplikace.
Posuňte řízení vaší údržby na novou úroveň

Podívejte se, jak přechod z Excel tabulek či zastaralých CAFM systémů na OLIFY pomůže růst vašemu businessu.