Facility software

OLIFY

Moderní facility management software pro chytřejší business.

background

Co je Olify facility software

Olify je kompletní softwarové řešení pro chytřejší facility management (CAFM) ve vaší společnosti.

 • Plánovaná údržba: kombinace legislativních požadavků a interních požadavků.
 • Service desk pro zadávání incidentů a požadavků.
 • Evidence zařízení a technologické celků.
 • Prostorový management (pasport) s výkresy a BIM.
 • Řízení odpadového hospodářství.
 • Proaktivní monitoring - Možnost integrace řídicího systému technologií (MaR), případně IoT, jako součást údržby.

Údržba

Preventivní údržba

week calendar
 • Průběžně aktualizované legislativní požadavky údržby (např. vyhrazená technická zařízení, požárně bezpečnostní zařízení atd.).
 • Definice vlastních požadavků pro technickou údržbu.
 • Plánování a upozornění o povinnosti zajistit technickou prohlídku zařízení.
 • Evidence záznamů včetně archivace výstupních dokumentů z technických prohlídek (např. revizní zprávy, protokoly o kontrole atd.).
 • Možnost poskytnout přístup do aplikace i servisním technikům a organizacím, kteří budou odpovědni za provedení záznamu a nahrání přílohy do systému.

Service desk

Reaktivní údržba

service desk
 • Zadávání incidentů a požadavků údržby prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace.
 • Rozhraní pro zadávání tiketů pro všechny zaměstnance/klienty.
 • Rychlé zadání závady pomocí QR kódů ke konkrétnímu zařízení nebo prostoru.
 • Automatizace přiřazování odpovědných techniků k jednotlivým incidentům a požadavkům.
 • Kontrola plnění SLA poskytovatele technické údržby nebo servisních organizací prostřednictvím nastavených pravidel.
 • Automatické vytváření incidentů na základě vyhodnocení stavů a poruch z MaR a IoT zařízení.

Proaktivní monitoring

map
 • Sledování stavů a měřených veličin.
 • Možnost propojení se systémy MaR (ModBUS, BACNet, OPC, SigFox, Siemens ProfiNet).
 • Automatické vytváření incidentů na základě vyhodnocení stavů a měřených veličin.
 • Automatické vytváření kontrol údržby.
 • Zobrazení měřených veličin a stavů na mapě.
 • Vyhodnocení dlouhodobého stavu
 • Predikce poruch.

Pasport prostorů a konstrukčních prvků

Prostorový management

map
 • Evidence prostorů - areály, pozemky, stavby, podlaží, haly, místnosti, konstrukční prvky, rozvody.
 • Zobrazení prostorů, konstrukčních prvků a rozvodů ve výkresu (DWG, DGN) nebo v 3D modelu BIM (IFC, RVT).
 • Import do evidence prostorů z tabulek (excel) nebo BIM (IFC).
 • Prostorový managment – uživatelé prostoru, rezervace, rozúčtování nákladů.
 • Vybavení prostoru – propojení na majetek.

Pasport zařízení a technologií

Zařízení a technologické celky

assets
 • Evidence zařízení a záznam všech parametrů (předefinovaných i požadovaných).
 • Databáze všech běžných typů zařízení, možnost doplnění vlastních.
 • Úroveň detailu evidence (systém, zařízení, prvky a komponenty).
 • QR kódy pro rychlou identifikaci zařízení včetně přístupu k dostupné dokumentaci.
 • Možnost provázání evidovaného zařízení s prostorovou evidencí.
 • Zobrazení v půdorysném plánu nebo v 3D Modelu (BIM).

Začněte používat Olify nyní

Kontaktujte nás, abychom se s Vámi mohli spojit a poskytnout Vám více informací s cenovou nabídkou či domluvit předvedení produktu.

Kontaktujte nás